Forsker - grovfôr

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

Publicerad: 2019-02-08   I   1431 ÅS

Avdeling fôr og husdyr har en sentral rolle i utvikling av kunnskap for konkurransedyktig matproduksjon og bærekraftig utnytting av ressursgrunnlaget for norsk husdyrproduksjon. Avdelingen arbeider med kunnskapsutvikling og formidling om produksjon og bruk av grovfôr innen områdene jord og klima, dyrkingsteknikk, arts- og sortsblandinger, beitedrift, fôrkonservering og fôrutnytting samt velferd hos dyr.

I tillegg arbeides det med miljøspørsmål og utvikling og forbedring av drøvtyggerbaserte produksjonssystem. Tett samarbeid med næringen står sentralt.

Norsk landbruk er en innovativ næring. For å møte klimautfordringer og krav til kvalitet og økonomisk bærekraft er ny innsikt, nye produksjonssystemer og teknologiutvikling sentralt.

NIBIO bygger opp tung landbruksfaglig tilstedeværelse i Midt-Norge, på områder som er viktige for Trøndelag.

Bli med på å utvikle et sterkt bioøkonomisk fagmiljø i Steinkjer, i et spennende kompetansemiljø i den nye Innovasjonscampusen! Vi skal bygge et team av dyktige og engasjerte forskere, og lyser ut tilsammen 8 spennende stillinger.

Oppgaver og ansvar:

- Bidra i oppbyggingen av avdelingens virksomhet i NIBIO Steinkjer

- Prosjektutvikling samt forskning innen avdelingens fagområder

- Planlegge og administrere feltforsøk, til dels også delta i praktisk forsøksarbeid

- Vitenskapelig publisering og annen forskningsformidling til næring, forvaltning og samfunn

- Samarbeid med regionalt næringsliv, forvaltning, forsknings- og utviklingsmiljøer

Kvalifikasjonskrav:

- Doktorgrad innen jord- og plantekultur og/eller grovfôrproduksjon

- Vitenskapelig og annen faglig produksjon og formidling innen avdelingens fagområder

- Flytende norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk skriftlig og muntlig

Det er ønskelig at du har:

- Erfaring fra utvikling og gjennomføring av FoU-prosjekter

- Erfaring fra arbeid med feltforsøk og feltbasert forskning

- God kjennskap til praktisk jordbruk og jordbrukspolitikk

Personlige egenskaper:

- Ansvarsfull, målrettet og initiativrik

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- Positiv bidragsytere til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr:

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 59-72 (kr 515.200 - 658.300 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder/forskningssjef Mats Höglind, tlf 404 75 391

Hvordan søke på stillingen:

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen": https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/164036/forsker-grovfr

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Generelle opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

NIBIO er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om NIBIO, Avdeling fôr og husdyr og NIBIO Steinkjer

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Avdeling fôr og husdyr har 19 ansatte fordelt på 8 lokaliteter med kompetanse innen agronomi, plantedyrking og husdyrfag.

Avdelingen er en av sju avdelinger i Divisjon for matproduksjon og samfunn.

Les mer om NIBIO Steinkjer her: https://nibio.no/om-nibio/adresser/trondelag/steinkjer?locationfilter=true

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen": https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/164036/forsker-grovfr

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi)

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2019-02-28

KONTAKTINFORMATION

Avdelingsleder/forskningssjef Mats Höglind +4740475391

Postboks 115

1431 ÅS

Vi finns på

Web: http://www.nibio.no

Tel: 004740604100

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd