Åtgärdssamordnare för stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Länsstyrelsen Halland, Naturvårdsenheten

Publicerad: 2018-07-09   I   HALMSTAD

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 200 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland

Inom landsbygdsenheten arbetar ca 40 personer och har bland annat i uppdrag att arbeta för landsbygdsutveckling med fokus på företagande och hållbar produktion inom de gröna näringarna och fiskerinäringen. Goda idéer, innovationer och kunskapsspridning ska gynnas.

Förutsättning för tjänsterna är att finansiering erhålls från Havs och Vattenmyndigheten.

ARBETSUPPGIFTER

Under 2018 har regeringen påbörjat en särskild satsning för att minska övergödningen av landets vattendrag, vilket innebär att länsstyrelsen ska arbeta med lokal åtgärdssamordning inom pilotområden. Benämningen pilotområden speglar avsikten att prova ett nytt arbetssätt.

Länsstyrelsen i Halland har ansökt om två pilotområden. Område 1 är kustområdet som innefattar Skintan och Nyrebäcken och område 2 är Löftaån.

Tidshorisonten är 2 år men med en tydlig ambition att arbetet ska fortsätta på lång sikt.

Utöver samordningen kommer pengar för åtgärder att behöva sökas från andra finansieringskällor. Åtgärdsarbetet ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödning och arbetet ska involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde eller delavrinningsområde.

Åtgärdssamordnarna kommer i sina avrinningsområden arbeta särskilt mot följande mål:

• genomföra fler åtgärder mot övergödning där rätt åtgärd placeras på rätt plats,

• identifiera kostnadseffektiva åtgärder mot övergödning som orsakar minsta möjliga negativa påverkan på jordbrukets produktion,

• identifiera hur åtgärdsplanering kan stärkas och vad som behövs för att fler åtgärder mot övergödning ska genomföras,

• identifiera incitament och styrmedel för att stärka åtgärdsarbetet utifrån lokala förutsättningar,

• identifiera vilka stöd och underlag som behövs för åtgärdssamordning mot övergödning inom avrinningsområdet,

• bygga nätverk i avrinningsområdet för att engagera lokala aktörer i åtgärdsarbetet, främja diskussioner och ta tillvara lokal kunskap,

• samverka med Greppa Näringens enskilda rådgivning om övergödning bör ske där det är möjligt, samt

• aktivt deltagande i det nationella nätverk som kommer att utvecklas för åtgärdssamordnare.

I arbetet ingår ett nära samarbete med markägare, allmänhet och andra myndigheter och organisationer, men även mellan länsstyrelsens enheter.

Arbetsuppgifterna passar dig som är intresserad av övergödningsproblematiken, som tycker om problemlösning. Du behöver vara en god kommunikatör och uppskatta att ha mycket kontakt med människor.

KVALIFIKATIONER

Krav:

• Högskoleutbildning inom biologi, agronom med växtodlings- eller husdjursinriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

• Som person ska du ha en god förmåga till problemlösning, god administrativ förmåga och lätt för att skapa förtroendefulla kontakter.

• Du ska kunna arbeta självständigt, vara drivande och ha lätt för att samarbeta med andra.

• Arbetet kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

• B-körkort

Meriterande:

• Erfarenhet från arbete med övergödningsproblematik, våtmarker i jordbrukslandskapet eller motsvarande.

• Erfarenhet från arbete i offentlig förvaltning

• Erfarenhet och/eller utbildning i GIS (ArcMap).

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi kan erbjuda

• en bra arbetsmiljö

• goda utvecklingsmöjligheter

• flexibel arbetstid

• friskvård

Länsstyrelsen arbetar för en ökad jämställdhet och mångfald varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Länsstyrelsen Halland, Naturvårdsenheten

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-08-31

KONTAKTINFORMATION

Karin Valtinat

Slottsgatan 2

30186 HALMSTAD

Vi finns på

Tel: 010 - 224 30 00

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd