Tekniska förvaltningen söker kommunekologer

Växjö kommun, Tekniska

Publicerad: 2019-08-16   I  

Växjö kommun är Europas grönaste stad, vilket innebär att det hållbara samhället är en självklarhet för oss. Det vi på tekniska förvaltningen arbetar med har betydelse för alla medborgare i Växjö kommun. Vårt ansvarsområde omfattar utveckling, planering och produktion samt underhåll och skötsel av naturområden, parker, gator, trafik, avfallshantering och VA-ledningssystem. Växjö har framgångsrikt arbetet med tätortsnära naturreservat och att förbättra vattenkvalitén i sjöarna.

Tjänsterna är placerade på planeringsavdelningen, enheten stad och land som ansvarar för det strategiska arbetet och planeringen av de offentliga rummen när det gäller såväl stadsmiljö, parker som sjö- och naturmiljö.

ARBETSUPPGIFTER

På enheten är det ett nära samarbete med kommunens sjömiljöansvarige, friluftssamordnare och landskapsarkitekter. På enheten stad och land medverkar vi i planer och stadsutvecklingsprojekt, utvecklar befintliga miljöer och är en viktig länk mellan planering, genomförande och drift. Vi samarbetar därför mycket med stadsbyggnadskontoret, planeringskontoret samt tekniska förvaltningens projektörer, trafikplanerare och driftsorganisationen som sköter gator, park, skog och mark. Arbetet innebär också samarbete med konsulter, medborgare och den ideella naturvården.

Som kommunekolog bevakar och driver du naturvårdens intressen i kommunen och deltar i kommunens utvecklingsarbete genom översiktsplaner, detaljplaner och i diskussioner kring hur byggnader och anläggningar kan anpassas för att minimera påverkan på naturmiljön.

Arbetet omfattar förvaltning, skötselplaner och naturvårdsåtgärder i naturreservat och kommunens skog och mark. I arbetet ingår också bidragsansökningar för att optimera kommunens naturvårdsarbete och friluftslivssatsningar. Inventeringar och utredningar av arter och naturvärden utförs i egen regi eller genom att ni upphandlar ekologiska tjänster.

I arbetet ingår också att svara på remisser om bygg- och marklov, detaljplaner och översiktsplan. Deltagande i MKB:er och prövning, tillstånd och dispenser enligt miljöbalken vad gäller naturvård och vatten. Erfarenhet av vattenverksamhet ses som en fördel.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har lämplig högskole- eller universitetsutbildning med inriktning mot biologi/ekologi. Vi tror att du har erfarenhet från kommun, som konsult eller från länsstyrelse och har jobbat med miljö- och naturvårdsfrågor och därtill har kunskaper i samhällsbyggnads- och hållbarhetsfrågor och gällande lagstiftning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du är idérik och engagerad. Att du har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt, projektleda och driva projekt och kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt.

Tjänsten kräver körkort B.

ÖVRIGT

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Växjö kommun, Tekniska

ANTAL PLATSER

2 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2019-09-22

KONTAKTINFORMATION

Vi finns på

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd