Naturvårdsförvaltare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Publicerad: 2018-06-04   I   Växjö

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 250 statliga verksamheter. Vi står upp för den demokratiska processen och utvecklar Kronoberg genom meningsfulla och utvecklande uppdrag. Vi är ca 180 medarbetare inom 19 verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus på dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Tjänsten innebär att vara handläggare på Naturförvaltningsfunktionen, som är en del av Miljövårdsenheten.

Miljövårdsenheten verkar för en ekologisk hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljö samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten svarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet. Uppgifterna genomförs så att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar. Inom enheten finns fem funktioner: funktionen för naturförvaltning, miljöskydd, naturskydd, vattenvård och miljöstrategiska funktionen. Tillsammans har funktionerna ca 50 medarbetare.

Naturförvaltningsfunktionen planerar, genomför och följer upp åtgärder i skyddade områden. Arbetet berör länets alla naturtyper och omfattar åtgärder såsom naturvårdsröjning och -avverkning, fagning, slåtter och bete, underhåll av friluftslivsanläggningar och kommunikationsinsatser mot allmänheten. Funktionen arbetar i hög grad genom upphandlade entreprenörer, men eget praktiskt arbete förekommer också. I det dagliga arbetet ingår kontakter med markägare, djurhållare, turister, närboende och andra som använder den skyddade naturen på olika sätt. Avtal, upphandlingar och dokumentation av åtgärder är exempel på arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär- Det finns ett behov av att arbeta ännu mer med uppföljning och strategisk planering, inte minst när det gäller odlingslandskapets naturtyper. På sjön Åsnen, i och runt den nya nationalparken, bedrivs tillsyn över friluftslivet och fisket i sjön. Naturförvaltningsfunktionen deltar också i stora projekt som till exempel naturvårdsbränning av skog och restaurering av värdefulla våtmarker.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna innebär att utifrån reservatsbeslut, skötselplaner och bevarandeplaner, planera, genomföra och följa upp skötsel- och restaureringsåtgärder i länets skyddade områden. Vägledande för arbetet är reservatsbeslut, skötselplaner och bevarandeplaner, men också funktionens egna överväganden om vad som ska prioriteras. I viss mån utför du eget skötselarbete men i huvudsak planerar, vägleder och följer du upp arbete som utförs av andra. I arbetet ingår därmed också att handlägga upphandling av entreprenörer och andra externa resurser. Du är ute en del i fält men jobbar också på kontoret med bland annat planering och dokumentation.

Du kommer att ha mycket kontakt med andra, både internt på Länsstyrelsen och externt. I det dagliga arbetet har du ofta kontakt med markägare, djurhållare, diverse entreprenörer och allmänhet.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp på knappt 10 personer som arbetar som reservatsförvaltare. Arbetsklimatet inom funktionen kännetecknas av stort engagemang. öppenhet och högt i tak.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är biolog, agronom, jägmästare eller har motsvarande utbildning.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturerat och få saker gjorda både i naturen och på kontoret. Du är flexibel och kan prioritera och planera om när det behövs, men ändå ha fokus på målen för verksamheten. Du gillar att arbeta tillsammans med andra, vågar dela med dig av dina kunskaper och frågar om det du inte vet. Du är nyfiken, vill utveckla ditt eget och andras kunnande och bidra till att utveckla arbetet med att sköta våra mest värdefulla naturområden. Du lockas av ett arbete med frihet under ansvar, variation och utmaningar, möjligheter till kreativa lösningar och att kunna göra skillnad!

Meriterande för tjänsterna är

- kunskaper i bevarandebiologi och skötsel av hävdgynnade naturtyper

- erfarenhet av arbete med praktisk naturvård

- erfarenhet av miljöövervakning

Du måste ha körkort för personbil och vara beredd på resor i tjänsten, till största delen inom länet. Placeringsort är Växjö.

ÖVRIGT

Vårt sociala klimat får högt betyg i medarbetarundersökningar. Det är vi stolta över. Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel

arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i

minoritetsspråk som värdefullt.

För en tillsvidareanställning tillämpar vi 6 månaders provanställning.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Länsstyrelsen i Kronobergs län

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-08-10

KONTAKTINFORMATION

Jonas Nordanstig

Kungsgatan 8

35186 Växjö

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd