Vattensamordnare - miljöekonomi

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vatten- och fiskeenheten

Publicerad: 2018-07-04   I   LULEÅ

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter

• Möjlighet att bidra till samhällsnytta

• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö

• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsen i Norrbotten är en av fem länsstyrelser som har ett särskilt utpekat uppdrag att vara Vattenmyndighet. På vattenmyndigheten i Bottenviken arbetar ca 10 personer inom olika kompetensområden. Arbetet utgår ifrån EU:s ramdirektiv för vatten där det långsiktiga målet är att uppnå en god vattenstatus på alla inlands-, grund- och kustvatten. Vattenmyndigheten samordnar arbetet med vattenförvaltning i Bottenvikens vattendistrikt som omfattar två län, 28 kommuner samt Torneälvens avrinningsområde som delas med Finland. Vattenmyndigheten deltar också i den gemensamma organisation som finns mellan de fem vattenmyndigheterna och samverkar med nationella myndigheter och organisationer. Vill Du veta mer om vattenmyndigheterna så gå in på hemsidan www.vattenmyndigheterna.se

Länsstyrelsen söker en vattensamordnare som utifrån sin naturvetenskapliga grund kompletterat med utbildning och /eller erfarenhet i miljö- eller nationalekonomi till vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt. I arbetsuppgifterna ligger att delta i arbetet i vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupp för ekonomisk analys. Arbetet innebär dels att analysera de samhällsekonomiska konsekvenser av de åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheten tar fram, men även att göra ekonomiska analyser som ligger till grund för vattenmyndighetens vidare arbete. Du kommer att arbeta med såväl regionala som nationella frågor tillsammans med dina kollegor på länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten och med kollegor på övriga vattenmyndigheter.

Övriga arbetsuppgifter är förekommande arbete inom vattenförvaltningen och dessa kommer att utgå från din egen naturvetenskapliga kompetens och hur den bäst kan utnyttjas tillsammans med nuvarande bemanning för att skapa en effektiv integrerad förvaltning.

Arbetsbetsuppgifter:

• förekommande arbetsuppgifter inom vattenförvaltningen med tyngdpunkt på miljöekonomiska frågor

• att leda, utveckla och samordna arbetet med konsekvensanalyser, styrmedelsanalyser, ekonomisk analys och kostnad-nyttoanalyser

• att aktivt bidra med kompetens och kunnande vid framtagandet av underlag och dokument inför samråd och beslut

• samverkan med andra myndigheter, branschorganisationer, arbets- och referensgrupper m.fl.

• att skapa och leda projekt inom arbetsområdet

Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella utifrån dina kunskaper, eller hur Länsstyrelsen och enhetens uppdrag kan komma att ändras.

KVALIFIKATIONER

Länsstyrelsen söker en naturvetare med kunskaper i ekonomi exempelvis miljöekonomi och nationalekonomi. Vi söker dig som brinner för vattenfrågor och som vill utvärdera vilka ekonomiska konsekvenser olika miljöåtgärder innebär. Som person är du utåtriktad och engagerad och trivs med att samarbeta med andra. Du tar initiativ och har förmåga att både starta, driva och avsluta projekt. Det är av yttersta vikt att du klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt. Arbetet är både strategiskt och praktiskt och du kommer att jobba i en miljö som präglas av utveckling och utmaningar. Uppdraget innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.

Vi söker dig som:

• har relevant akademisk utbildning med inriktning mot ekonomi eller naturvetenskaplig utbildning inom ekonomi som vi bedömer likvärdig eller har förvärvat motsvarande kunskaper

• har kunskap och intresse av frågor som rör gränsområdet miljö, ekonomi och samhällets planeringsfrågor

• har en mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att samarbeta med många aktörer

• har erfarenhet av att leda projekt och processer

• har förmåga att anlägga ett brett samhällsperspektiv i arbetet

• är van att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet

• har goda färdigheter i att kommunicera enkelt och begripligt samt presentera såväl muntligt som skriftligt på svenska

Det är ytterligare en fördel om du har:

• erfarenhet av arbete med vattenförvaltning eller vattenfrågor

• erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun

• kunskaper eller behärskar det finska språket i tal och skrift

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vatten- och fiskeenheten

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-08-06

KONTAKTINFORMATION

Lisa Lundstedt Vattenvårdsdirektör

Stationsgatan 5

97186 LULEÅ

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd