Rådgivare- Trädgårsutvecklare

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Landsbygd

Publicerad: 2018-06-05   I   LULEÅ

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter

• Möjlighet att bidra till samhällsnytta

• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö

• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.

ARBETSUPPGIFTER

Inom ett gemensamt initiativ mellan Länsstyrelsen, Regionen, kommunerna och LRF i Norrbotten togs under åren 2015–2016 fram en regional livsmedelsstrategi som omfattar mat från kust till fjäll och från frö till middagsbord. Under 2017 beslutades också Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. De bägge strategierna kompletterar varandra väl med behov på regional och nationell nivå.

Med förenade krafter har länet tillsatt en samordnare som jobbar med att förverkliga de åtgärder som prioriterats i den regionala livsmedelsstrategin. Vårt klimat och vår geografi skapar förutsättningar för livsmedelsproduktion i Norrbotten som både är utmaningar men som också skapar fantastiska fördelar. Det finns ett ökande intresse för norrbottniska livsmedel och den regionala livsmedelsstrategin har gett ringar på vattnet. Mycket positivt håller på att hända, men vill vi öka takten än mer.

Ett högt prioriterat område i den regionala livsmedelsstrategin är att stärka trädgårdsnäringen. Vi söker därför en person som vill jobba med att utveckla trädgårdsnäringen i Norrbotten. Med trädgårdsnäringen inbegriper vi bär, grönsaker och frukt från friland, växthus och vilt växande.

Du kommer att jobba i direkt kontakt med primärproducenter för att på olika sätt stärka och utveckla deras företag. Du kommer även jobba med att utveckla försäljningskanalerna och stimulera en ökad efterfrågan på trädgårdsprodukterna.

Tjänsten kommer till viss del formas efter det behov som identifieras i länet samt i nära kommunikation med andra organisationer och projektägare. Tanken är också att du ska fylla i luckor mellan andra goda initiativ och därmed knyta ihop och stärka olika utvecklingsprojekt.

Du kommer jobba i ett litet effektivt team om tre personer som alla har olika ansvarsområden men vars gemensamma mål är att förverkliga visionen i den regionala livsmedelsstrategin. Du kommer självständigt och gemensamt planera ditt arbete utifrån det löpande behovet i länet.

Resor förekommer i tjänsten.

Tjänsten är placerad på Landsbygdsenheten vars huvuduppdrag är att hantera stöd och ersättningar som syftar till att skapa lönsamma och konkurrenskraftiga jord- och skogsbruksföretag, öka diversifieringen och livskvaliteten samt att skapa och bibehålla en attraktiv miljö och en levande kultur på landsbygden.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:

• en akademisk utbildning med naturvetenskaplig inriktning ex. hortonom eller agronom eller annan för tjänsten relevant utbildning och- eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

• Erfarenhet av att arbetat systematiserat i utvecklingsprojekt

• mycket goda kunskaper om trädgårdsproduktion vad gäller t.ex. sorter, markbearbetning, växtsjukdomar, lagring och tekniska hjälpmedel.

• god förmåga att kommunicera, vårdat, enkelt och begripligt och göra presentationer både muntligt och skriftligt på svenska.

• goda kunskaper i Office

• körkort för personbil

Det en fördel om du har:

• specifika kunskaper om Norrbottens odlingsförutsättningar

• du har kunskap om de regionala förhållandena och kontaktnät med relevanta aktörer i länet och nationellt

• kännedom om livsmedelshantering och försäljningskanaler

• erfarenhet av att genomföra och arrangera utbildningar/seminarium

Som person kan du planera, genomföra och utvärdera ditt arbete självständigt. Du har en pedagogisk förmåga att presentera resultat och slutsatser och tycker om att bygga relationer med människor då det kommer vara betydelsefullt för att lyckas i tjänsten.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Landsbygd

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-06-26

KONTAKTINFORMATION

Jenny Bucht

Stationsgatan 5

97186 LULEÅ

Vi finns på

Tel: 070-327 62 51

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd