Pema People söker Miljösamordnare

Pema People AB

Publicerad: 2017-11-13   I   Norrköping

Pema People AB är verksamt som bemannings- och rekryteringsföretag sedan 1997. Företagets huvudkontor ligger i Norrköping och för närvarande sysselsätter Pema People ca 1300 personer. Pema People AB är ett spännande företag i ständig utveckling, till gagn för såväl nya och befintliga kunder som vår personal. Vår framgång bygger på att vi lyckas rekrytera bland branschens bästa förmågor.

Vi matchar de bästa medarbetarna till rätt företag och uppdrag. Att vara extern medarbetare hos oss passar dig som på minsta möjliga tid vill skaffa dig mesta möjliga erfarenhet. Vi ger dig chansen att arbeta på attraktiva arbetsplatser där du utvecklar din kompetens.

Vi söker en Miljösamordnare.

Vi söker för kunds räkning en Miljösamordnare som ska övervaka, utföra eller se till att nödvändiga åtgärder blir utförda, till EHS-avdelningen. Rapportering både internt och externt i frågor inom området utförs av EHS-avdelning.

Miljösamordnaren och EHS- chefen är bolagets sakkunniga representanter och kontaktperson i miljöfrågor med avseende på yttre miljö.

Kunden är belägen i Finspång.

Miljösamordnarens uppgift är att leda miljöarbetet, med tyngdpunkt mot yttre miljö, på ett så effektivt sätt så att gällande lagar och krav samt miljömål uppfylls. Då kunden är certifierat enligt standarden ISO14001:2004 ingår också i tjänsten att underhålla och driva arbetet så att kraven i standarden uppfylls.

Ansvarsområde:

Miljösamordnaren är ansvarig för att driva och övervaka området Yttre Miljö med fokus på kemikalier.

Det samlade intrycket av miljöarbetet är att kraven på företagen ständigt ökar både från myndigheterna, samhälle, internt i företaget samt från kunderna.

Myndighet ställer via miljötillstånd med tillhörande kontrollprogram krav på kontroll och övervakning av verksamheten.

Kundkoncernen ställer höga krav med omfattande rapportering till både divisioner och affärsenhet.

Ett väl skött miljöarbete går i linje med Kundens, Slutkundernas och samhällets krav och är en förutsättning för att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.

Arbetsuppgifterna omfattar hela Kundens verksamhet i Finspång och Trollhättan.

Arbetsuppgifter:

• Ansvara för att tillstånds- och anmälningsärenden utförs enligt gällande lagar.

• Genomföra relevant rapportering och kommunikation till aktuella miljömyndigheter.

• Vara delaktig i kemikaliegruppen och därigenom driva och initiera substitutionsarbetet beträffande kemiska produkter.

• Delta vid externa revisioner.

• Vara behjälplig att ta fram underlag vid ifyllande av kundenkäter.

• Stödja verksamheten i miljöfrågor (Ex.vis REACH och RoSH lagstiftningen eller projekt så som källsortering).

• Vara Kundens sakkunnige och vara rådgivande inom området yttre miljö.

• Driva omvärldens krav mot verksamheten.

• Övervaka att gällande krav efterlevs.

• Delta i EHS-kommittéer.

• Vara en resurs i upplistade uppdrag utanför kemikalieområdet:

• Administrativt sammanhållande kring koordinering och uppföljning av SWATs.

• Delta i 24/7 support för farligt Gods.

• Bistå i KRIMA WF process.

• Loggning av polis rapporter.

• Vara delaktig i utbildningars genomförande.

Kvalifikationer

• Vara väl förtrogen med gällande miljölagstiftning.

• Ha god kännedom om bolagets verksamhet och dess miljöpåverkan.

• Inneha högskoleutbildning inom området eller likvärdig kunskap och/eller baserad på praktisk erfarenhet.

• Inneha fackkunskaper inom området.

• Inneha mångårig erfarenhet av liknande miljöarbete inom industrin.

Önskat startdatum för tjänsten är 2017-12-01

"Du blir del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionell och personlig utveckling står högt på agendan. Kunden erbjuder goda karriärmöjligheter i en internationell miljö med spännande utmaningar. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar ny kunskap och hjälper till med att hitta svar på världens svåraste frågor. Kundens verksamhet har en fantastisk bredd. Därför finns det också möjligheter att inte bara byta jobb, utan till och med bransch, inom dess verksamhet.

Hos kund finns en uttalad och väl etablerad policy för mångfald på arbetsplatsen.

De erbjuder samma möjligheter till alla och vi ser mångfald som en tillgång, eftersom skiftande bakgrund och livserfarenhet bland medarbetarna höjer dynamiken i gruppen. Mångfald ökar möjligheterna att se saker från olika sidor och hitta nya, innovativa lösningar på våra utmaningar."

För mer information om tjänsten besvaras frågor via mejl. Mejladress: martin.ohr@pemapeople.se

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansöker gör du genom att använda länken nedan.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Pema People AB

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2017-12-20

KONTAKTINFORMATION

Martin Öhr

Ektorpsgatan 6

60337 Norrköping

Vi finns på

Web: http://pemapeople.se/

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen LRF SLA SLU Kommunal Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation