Vattenhandläggare

Länsstyrelsen Skåne

Publicerad: 2018-01-11   I   MALMÖ

Länsstyrelsen Skåne skapar samhällsnytta genom att ta ansvar för samhällsbygget, skydda miljön och investera i landsbygden. Målet är att göra det bästa för Skåne och bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling. I vårt uppdrag har vi olika roller och fungerar både som utvecklingspartner och som beslutsfattare i frågor som rör länets utveckling. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag och investerar 2,3 miljarder och fattar 70 000 myndighetsbeslut för Skånes och Sveriges bästa varje år.

Vi är ca 550 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad. Vår vision är "Det bästa för Skånes människor, djur och natur. Idag och imorgon".

Länsstyrelsen söker en Vattenhandläggare till Vattenenheten på Miljöavdelningen. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Malmö. Anställningen är tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vattenenheten har nära samarbete med Fiske- och restaureringsenheten. Tillsammans arbetar vi på bred front med vattenfrågor i länet med t.ex. restaurering av vattenmiljöer, fiske, tillsyn av vattenverksamhet, bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), kalkning av försurade vatten, skydd av dricksvatten och framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag, miljöövervakning och vattenförvaltning. Vår gemensamma uppgift är att värna, restaurera och utveckla våra vattenmiljöer och bidra till att miljömål och fiskeripolitiska mål uppfylls. Enheterna har tillsammans cirka 30 medarbetare med olika utbildningsbakgrund t.ex. limnolog, marinbiolog, fiskeribiolog, biolog, miljövetare, naturvårdsingenjör, agronom, geolog och jurist.

ARBETSUPPGIFTER

Du ingår i enhetens vattenverksamhetsgrupp som arbetar med olika vattenverksamhetsärenden enligt miljöbalken. Våra ärenden kan handla om många olika typer av verksamhet som påverkar vatten: utfyllnad, grävning t.ex. restaurering av vattendrag, vattenkraftverk, markavvattning, dikningsföretag, kusterosion, vattenskydd vid t.ex. större väg- och byggprojekt samt uttag av yt- eller grundvatten för dricksvatten eller bevattning. Snart går vår handläggare av marina frågor i pension och vi söker nu en ersättare. Du kommer ha olika havsfrågor som ditt huvudsakliga arbetsområde men kommer även ta del av gruppens övriga arbetsområden.

I arbetet kommer du i kontakt med bland annat kommuner, företag, markägare, konsulter, Sjöfartsverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten, SGU, andra länsstyrelser samt allmänheten.

Följande ärendetyper förekommer: anmälnings- och samrådsärenden från verksamhetsutövare om planerade projekt, representera Länsstyrelsen vid tillståndsprövningar i Mark- och miljödomstolen, tillsyn av efterlevnad av vattendomar, förebyggande tillsyn och samarbete vid t.ex. stora infrastrukturprojekt samt anmälningar från allmänhet. En stor ärendegrupp som du kommer hantera gäller erosionsfrågor utmed Skånes kust. Muddring och dumpning är andra exempel på ärenden som förekommer ofta.

Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.

Vill du veta mer om Länsstyrelsen Skåne och Miljöavdelningens verksamhet? Se filmerna via länken nedan.

KVALIFIKATIONER

Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Vi söker dig som har högskoleexamen inom marinbiologi kombinerat med intresse även för mer tekniska frågor, eller är civilingenjör med kunskap om marinbiologi.

Du har flerårig erfarenhet av arbete med miljörelaterade havsfrågor. Det är särskilt meriterande med myndighetserfarenhet och arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, särskilt vattenverksamhet.

Körkort krävs för tjänsten.

Som medarbetare på Länsstyrelsen Skåne har du förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ och har god förmåga att prioritera och även att kommunicera på ett pedagogiskt sätt. Du måste vara modig och säker i din myndighetsroll eftersom ärendena du ska hantera ofta är komplexa med många intressekonflikter. Du har förmåga att sätta in frågor i ett bredare sammanhang, med kopplingar till andra sakfrågor samt har ett miljöengagemang. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Länsstyrelsen Skåne

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-02-02

KONTAKTINFORMATION

Maria Nitare

Kungsgatan 13

20515 MALMÖ

Vi finns på

Web: http://bit.ly/2tstInB

Tel: 010-224 15 27

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd