Forskare i evolutionär demografi

Stockholms universitet

Publicerad: 2018-08-09   I   Stockholm

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2018-08-31.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande. 

Projektbeskrivning

Anställningen är en del av projektet Micro-climate, plant phenology and plant population dynamics. Detta projekt är en del av Bolincentret för klimatforskning, RA8. Den övergripande målsättningen med projektet är att fördjupa vår förståelse av de mekanismer som ger upphov till rumslig variation i populationsdynamik genom att analysera samband mellan småskalig variation i temperatur, vegetativ och reproduktiv fenologi, samt demografiska parametrar.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna förknippade med denna anställning består av analyser av existerande datamaterial. En viktig del av arbetet utgörs av analyser av komplexa samband mellan marktemperatur, fenologi och demografiska parametrar. En annan viktig del är modellering med Integral Projection Models för att integrera effekter på olika demografiska parametrar.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare erfarenhet av arbete med analyser av komplexa fenologiska mönster är ett viktigt bedömningskriterium.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid i 6 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2018-09-17.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Johan Ehrlén, johan.ehrlen@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter

• din högsta examen

• dina språkkunskaper

• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• personligt brev

• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning

• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

– varför och hur du vill bedriva projektet

– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

• kopia av bevis på doktorsexamen

• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Stockholms universitet

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-08-31

KONTAKTINFORMATION

Stockholms universitet

10691 Stockholm

Vi finns på

Web: http://www.su.se

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd