Postdoktor i genomevolution inom växter

Stockholms universitet

Publicerad: 2018-01-12   I   Stockholm

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2018-03-02.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.     

Projektbeskrivning

Projektet Genomisk evolution inom parasitiska växter syftar till att förstå utvecklingen och konsekvenserna av värd-parasit interaktioner på genomnivå genom komparativa studier som kommer att avslöja unika och gemensamma vägar som leder till komplett parasitism. Nuvarande forskning är främst inriktat på evolution av organellgenomen, men det aktuella projektet kommer att riktas mot det nukleära genomet t.ex. genom integration av data ifrån ’transcriptomics’ och sekvensering av specifika gener.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är 100 % forskning och kommer att inkludera båda analys av existerande data och molekylärt laboratoriearbete. Den anställda kandidaten kommer att använda en större mängd av bioinformatiska verktyg för att behandla och analysera data.

Behörighetskrav

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Meriterande är dokumenterad erfarenhet med ’next generation sequencing’ och bioinformatiska verktyg för dataanalys, däribland fylogenetisk analys. Goda kunskaper om växtsystematik är meriterande. Dessutom förväntar vi oss att kandidaten har mycket bra kommunikationsförmåga och har lätt att samarbeta med andra.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Ove Eriksson, tfn 08-16 12 04, ove.eriksson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter

• din högsta examen

• dina språkkunskaper

• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• personligt brev

• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning

• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

– varför och hur du vill bedriva projektet

– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

• kopia av bevis på doktorsexamen

• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)

• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Stockholms universitet

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-03-02

KONTAKTINFORMATION

Stockholm

10691 Stockholm

Vi finns på

Web: http://www.su.se

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd