Kommundoktorand i VA-Teknik

Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Miljöanalys

Publicerad: 2018-01-11   I   Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Miljöförvaltningen och Luleå Tekniska Universitet söker en kommundoktorand i VA-teknik med inriktning mikroskräp/plaster i dagvatten.

Om miljöförvaltningen i Stockholm

Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Förvaltningens arbetsområden är mycket varierande, det kan röra sig om allt från inomhusmiljö och mathygien till trafikbuller, vattenkvalitet och kemikalier.

Avdelningen för miljöanalys består för närvarande av 23 personer som arbetar med miljöövervakning och är expertstöd inom områdena vatten, mark och natur samt miljöfarliga ämnen. Enheten arbetar också med strategisk program- och projektverksamhet.

Om forskargruppen för Stadens vatten vid Luleå tekniska universitet

Forskargruppen för Stadens vatten vid Luleå tekniska universitet har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 25 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och drygt 10 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk.

ÄMNESBESKRIVNING

VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande och medborgarnas säkerhet och hälsa. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem.

INRIKTNING

På senare år har urbant dagvatten uppmärksammats som en trolig transportväg för mikroplaster vidare ut i miljön. Förutom att de är en förorening i sig själva så kan de också bära på andra skadliga ämnen som spridits i miljön. Detta doktorandprojekt syftar till att undersöka, karakterisera och kvantifiera källor till mikroplast i dagvatten. Projektet är en del av kompetenscentrumet VinnWater/Drizzle och genomförs i ett samarbete mellan Stockholms stads miljöförvaltning och VA-teknik vid Luleå tekniska universitet där doktoranden kommer att vara inskriven. Du kan läsa mer om WinnWater på universitetets hemsida.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera för och utföra labb- och fältstudier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Fokus kommer att ligga på att karaktärisera dagvattnet med avseende på mikroplaster, samt härleda och kvantifiera källorna. Under resans gång har du två handledare från LTU vid din sida samt en mentor från Stockholms stads miljöförvaltning. Doktorandstudierna utgör 80% av tjänstgöringsgraden och resterande 20% utgörs av verksamhetsrelaterade uppgifter på miljöförvaltningen, avdelningen för Miljöanalys, för att kunskaperna från projektet ska kunna tas tillvara och omsättas i praktiken inom organisationen. Därmed är tjänsten begränsad till maximalt 5 år. Arbetsplatsen är förlagd till Stockholm men delar av utbildningen ges i Luleå och medför därför en del resande.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot miljö och vatten, naturresursteknik, samhällsbyggnadsteknik eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Kunskap inom VA-teknik och kemi, erfarenhet av labb- och fältarbete samt av statistisk bearbetning av data är meriterande, liksom kunskap i svenska. Körkort för bil är önskvärt för att underlätta vid fältprovtagning. Se även Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på universitetets hemsida. Vi ser gärna att du kan börja omgående.

Du ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Vi erbjuder

Miljöförvaltningen med cirka 250 anställda är en trivsam arbetsplats med god gemenskap belägen mitt i centrala Stockholm. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med både bred och djup expertkunskap. Vi har vida flexramar och satsar på hälsa och friskvård. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö.

Välkommen med din ansökan!

Miljöförvaltningen ser mångfald som en tillgång och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Miljöanalys

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-01-25

KONTAKTINFORMATION

e-post:

Ragnar östbergs plan 1

11221 Stockholm

Vi finns på

Tel: helene.osterlund@ltu.se

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd