Forskare/postdoktor i molekylärt åldrande

Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad: 2018-07-06   I   Uppsala

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi söker en forskare eller postdoktor för arbete inom ett projekt inriktat på studier av de molekylära mekanismerna för åldrandet, med jäst som modellsystem.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi tillhör SLU:s BioCentrum, en centrumbildning med inriktning på grundforskning och tillämpad forskning i växter och mikroorganismer. BioCentrum ligger på SLU:s huvudcampus i Ultuna, söder om Uppsala.

Arbetsuppgifter

Arbetet är inriktat på studier av hur tillgång eller brist på näring reglerar replikativt och kronologiskt åldrande genom molekylärgenetiska försök i modellorganismen Saccharomyces cerevisiae (vinjäst). Arbetet kommer bland annat att omfatta:

• Konstruktion av knockoutmutanter och plasmidtransformanter i jäst.

• Fenotypisk karakterisering av mutanter och transformanter med avseende på åldrande.

• Screener av plasmidbibliotek för gener som påverkar åldrandet vid överuttryck.

• Bearbetning och analys av data samt skrivande av uppsatser.

För mer om projektet, se: Svält och åldrande i jäst

Kvalifikationer

• Doktorsexamen, företrädesvis med inriktning på molekylärgenetiskt arbete.

• Stor praktisk erfarenhet av molekylärgenetiskt arbete i jäst.

• Erfarenhet av arbete med molekylärt åldrande är särskilt meriterande.

• Erfarenhet av sekvensering och bioinformatisk analys är meriterande.

• Goda skriftliga och muntliga kuskaper i engelska krävs.

• God samarbets- och kommunikationsförmåga krävs.

För anställning som postdoktor krävs att doktorsexamen erhållits inom tre år innan sista ansökningsdatum om inte särskilda skäl finns. Denna begränsning gäller inte för anställning som forskare.

Placering

Uppsala

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning

100%

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 12 september 2018.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

• CV med publikationslista, kort beskrivning av tidigare forskningserfarenhet, och kontaktuppgifter för två referenspersoner.

• Kopia av doktorsexamensbevis.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-09-12

KONTAKTINFORMATION

Hans Ronne, Professor

Box 7026

75007 Uppsala

Vi finns på

Web: http://www.slu.se

Tel: 018-67 32 23

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd