Forskningsassistent – botaniskt fältarbete

Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad: 2019-02-08   I   Uppsala

Institutionen för ekologi

Vid institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Målsättningen är också att bidra till en hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbruks­landskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv.

Institutionens miljöanalysverksamhet i Uppsala innefattar bland annat landsomfattande miljöövervakning av naturvärden och markanvändning i jordbrukslandskapet, med fokus på gräsmarker och småbiotoper. Resultaten används bland annat för uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Arbetsuppgifter:

Inför säsongen 2019 söker vi tre forskningsassistenter för fältinventering av växter och naturtyper i hela landet. Vi söker dig som vill ha ett varierande och självständigt utomhusjobb. Du bör ha god artkunskap och fältvana och trivas med att arbeta utomhus. Arbetet sker enskilt eller i arbetslag om två personer, och dessutom har du kontinuerlig kontakt med personal på kontoret och med annan fältpersonal.

Arbetet ingår som en del av institutionens landsomfattande miljööver­vaknings­uppdrag och innebär inventering av framför allt kulturpåverkade områden såsom gräsmarker i ängs- och betesmarker, alvarmark, kraftledningsgator och annan jordbruksmark. På eftersommaren och hösten inventerar vi småbiotoper intill åkermark och mindre vattendrag. Eftersom arbetet till stor del genomförs i jordbruks­bygder innebär det också vissa kontakter med markägare och med betesdjur.

Du kan till viss del själv lägga upp dina arbetsperioder efter vad som passar dig och hur långt du har att resa till arbetsorten. I fältinventeringen tillämpas normalt 10 timmars arbetsdagar. Du måste vara beredd på att vara borta mycket hemifrån under vissa perioder.

Kvalifikationer:

Universitets- eller högskoleexamen i biologi eller motsvarande krävs. God fältvana, erfarenhet av inventeringsarbete samt god artkunskap, i första hand vad gäller kärlväxter, men även kunskaper om lavar och mossor är meriterande. Du måste vara noggrann, kunna arbeta självständigt och planera ditt eget arbete, men också arbeta tillsammans i lag när så behövs. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav, då arbetet innebär mycket bilkörande.

Placering:

Uppsala samt fältarbete i olika delar av landet.

Anställningsform:

Säsongsanställning som forskningsassistent. Tidsperioden är normalt 5 månader, under perioden maj-oktober.

Omfattning:

100%

Tillträde:

20 maj 2018. Anställningen inleds med en obligatorisk utbildning och uppstart 20-28 maj.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-02-28.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet

ANTAL PLATSER

3 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2019-02-28

KONTAKTINFORMATION

Assar Lundin,

Box 7044

75007 Uppsala

Vi finns på

Web: http://www.slu.se

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd