Postdoc: Mot ett hållbart jordbruk i framtida klimatförhållanden

Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad: 2019-08-07   I  

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen bedriver grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner mellan växter, patogena, symbiotiska och saprotrofa mikroorganismer och deras roll i skogs- och jordbruksekosystem

Beskriving:

En av de största utmaningarna för det framtida jordbruket är att säkerställa livsmedelssäkerhet och främja en långsiktig socioekonomisk utveckling, och samtidigt upprätthålla friska och hållbara ekosystem som snabbt kan anpassa sig till förändringar i miljön, så som klimatförändringar. Dessa utmaningar kräver ett skifte från ett jordbruk med huvudfokus på hög produktivitet till ett mera multifunktionellt sätt att bruka jorden för att skapa bättre förutsättningar att uppnå balans mellan sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Vår kunskap om effekterna av förändrade jordbruksmetoder i framtida klimatförhållanden på till exempel växtpatogener, växtproduktion och ekologiska funktioner är begränsad. Samtidigt är denna typen av kunskap mycket viktig för att uppfylla jordbrukets mångfacetterade uppgift i samhället.

Arbetsuppgifter:

Postdoktorn kommer att arbeta inom ett innovativt och strategiskt projekt med stöd från universitetet med syfte att förutspå hur förändringar i strategier för att hantera olika växtsjukdomsproblem i förändrade odlingssystem kan komma att påverka epidemiologi och evolution hos växtpatogener, produktivitet och resiliens hos grödor, markhälsa och de ekonomiska och ekologiska fördelarna för odlare och samhälle i framtida klimatförhållanden. I projektet kommer vete-Zymoseptoria tritici och potatis-Phytophthora infestans att användas som modellsystem. Den som anställs för tjänsten som postdoktor förväntas utveckla matematiska och simuleringsmodeller för att digitalt utvärdera både korta och långsiktiga effekter av klimatförändringar på hållbarheten i jordbruket. Resultaten skall publiceras i relevanta tidskrifter. Personens som anställs på tjänsten förväntas också delta i handledning av doktorander och studenter. Det mesta arbetet kommer att bedrivas vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, men tjänsten kräver flexibilitet vad det gäller att resor till samarbetspartners, både nationella och internationella forskargrupper.

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad person med doktorsexamen i epidemiologi, evolutionär ekologi, datorbiologi, systematisk biologi eller andra relevanta områden. Dokumenterad erfarenhet av matematisk och simuleringsmodellering krävs.Erfarenhet inom åtminstone ett av följande område; statistisk genetik, värd – patogeninteraktioner, funktionell ekologi samt genotypiska och fenotypiska aspekter av mikroorganismer och växter i agro-ekosystem är högt värderad. Publikationer inom dessa områden i internationella tidskrifter kommer att värderas högt vid bedömning av lämplighet hos de sökande. Förmåga att kommunicera och presentera forskning på engelska krävs. Erfarenhet av ett eller flera programmeringsspråk (Perl, eller R) är en fördel. Bra samarbetsförmågan, oberoende, god arbetsetik, noggrannhet och kulturell känslighet värderas. Valet av kvalificerade sökande kommer att baseras på den skriftliga ansökan (på engelska), inklusive CV och personliga referenser. Utvalda kandidater kommer att bli kallade till intervju.

Placering:

Uppsala, Sverige

Anställningsform:

Visstidsanställning på 24 månader.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Efter överenskommelse, men tjänsten är möjlig att påbörja dirket

Ansökan:

Vi välkomnar din ansökan senast 2019-09-30, använd knappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2019-09-30

KONTAKTINFORMATION

Vi finns på

Web: http://www.slu.se

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd