Postdoktor med inriktning mot mossor och kolcykling i boreala skogar

Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad: 2018-02-12   I   Umeå

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Den boreala skogen lagrar mer än 30% av allt terrestert kol (C). För att kunna bevara detta C, minska CO2 -utsläppen och därmed minska klimatförändringarna, är det viktigt att förstå hur cyklingen av C i boreala skogar fungerar. I dessa skogar domineras undervegetationen ofta av täta mattor av levande och döda fjädermossor som bebos av en stor mångfald av organismer. Dessa organismer utgör kollektivt en näringsväv som reglerar omsättningshastigheten av C i mosslagret (bryosfären). I detta projekt, vill vi testa hur två viktiga yttre faktorer (växtförna och nederbörd) påverkar C cyklingen i mosskiktet och hur mosskiktet påverkar skogsekosystemets C cykling och långsiktiga förmåga att lagra C. Vi kommer också att undersöka hur sammansättningen av organismer i näringsväven styr dessa processer. Anställningen är finansierad i 2 år och knuten till institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå. Paul Kardol kommer fungera som huvudhandledare och Michael Gundale, Marie-Charlotte Nilsson och David Wardle (Nanyang University, Singapore) är biträdande handledare.

Institutionen har 73 anställda varav 12 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem ska förvaltas.

För mer information om institutionen se. http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Arbetsuppgifter:

Vi söker en postdoktor för att undersöka de faktorer som styr cyklingen av kol i skogarnas mosskikt (bryosfären) och kvantifiera bryosfärens betydelse för skogsekosystemets cykling av C och långsiktiga kolinlagring under realistiska fältförhållanden i norra Sverige. Arbetsuppgifterna omfattar kvantifiering av C flöden och C pooler i ett redan etablerat fältexperiment på 30 skogsklädda öar utanför Arjeplog, norra Sverige. Postdoktorn kommer också genomföra försök med mesokosm och lysimeter under kontrollerade växthus- eller fältförhållanden vid SLU-Umeå. Arbete innebär också provtagning och analys av mikrobiella och/eller ryggradslösa organismsamhällen som lever i bryosfären.

Kvalifikationer:

Vi söker en starkt motiverad person med god kommunikationsförmåga i skriftlig och muntlig engelska och stark arbetsmoral. Vi söker dig som är kapabel att forska och utveckla vetenskapliga publikationer riktade mot framstående internationella tidskrifter ochn som kan arbeta i team såväl som självständigt. Vi söker dig med en doktorsexamen i ekologi eller relaterat område, särskilt med tonvikt på markens biologi. Bra numerära och statistiska kunskaper och tidigare erfarenheter med C flödesmätningar är önskvärda. Körkort krävs för att arbeta i fält.

Anställningen vänder sig till juniora forskare och därför riktar vi oss i första hand till dem vars doktorsexamen är högst tre år gammal vid ansökningstidens utgång. 

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning i två år.

Omfattning: 

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse, men önskvärt 1 juni 2018.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2018-03-09

Ansökan skall innehålla följande dokument skrivna på engelska; 1) Ett följebrev som beskriver dig själv och hur du passar för tjänsten samt en kort motivation till varför du söker tjänsten. 2) Ett CV med din utbildning, publikationer och tidigare relevant arbetserfarenhet, och 3) Namn och kontaktuppgifter till tre referenser.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Detta jobb kräver körkort B

Gå till platsbanken

Information

ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet

ANTAL PLATSER

1 Platser

ANSÖKAN

Sista ansökningsdatum är:

2018-03-09

Vi tar emot ansökan via epost:

paul.kardol@slu.se

KONTAKTINFORMATION

Paul Kardol,

Skogens ekologi och skötsel, SLU

90183 Umeå

Vi finns på

Web: http://www.slu.se

Håll koll! Skapa egna jobbevakningar och få uppdateringar direkt till din mail

LÄS MER OM BEVAKNING
Arbetsförmedlingen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Kommunal LRF Trädgård Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet LRF SLA SLU Trädgårdsanläggarna Trädgårdsanläggarna Hästnäringens Yrkesnämnd